Arkiv

Bränsle

Jakten på hur vattnet kommer in i dieseltanken och föder dieselbakterier

Lock till bränsletank med O-ringen borta.

Jag har problem med att det växer dieselbakterier i tanken. De skapar ett slem som stoppar igen bränsleledningen. Det krävs vatten för att de ska frodas. Nu går jag till botten med var vattnet kommer ifrån.

Top