Arkiv

Möteshandlingar

Årsmöte 2019

Scampiförbundet kallar till årsmöte söndagen 31 mars 2019, klockan 19.00. Mötet kommer att hållas som videokonferens på nätet.

Årsmöte 2018

Årsmötet för 2018 hölls på nätet, som videokonferens. Det var sedvanliga rutinfrågor. En ny styrelse har valts.

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötet 2017 hölls 19 januari i Svenska Kryssarklubbens lokaler i Nacka Strand. Mötet kom mycket att handla om vilken uppgift Scampiförbundet ska ha framöver.

Revisionsrapport för år 2016

Revisorns rapport för räkenskapsåret 2016, läggs fram på årsmötet 2017.

Styrelsemöte 17 januari 2017

Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet. Styrelseprotokoll nr 1 2017 (2017-01-17, pdf).

Revisionsrapport för år 2015

Revisorns rapport för räkenskapsåret 2015, läggs fram på årsmötet 2017.

Motion: Slå ihop förbund med Norlin-båtar

Motion till årsmötet 2017 från Christer Blom, Scampi S 505:

Årsmöte 2017

Ordförandeklubba

Hej medlem i Scampiförbundet! Nu är det dags för årsmöte.

Mötesprotokoll årsmötet 2015

Protokoll från Scampiförbundets årsmöte 2015-03-31. Protokoll från Scampiförbundets årsmöte 2015. Bilagor: Röstlängd Verksamhetsberättelse Resultatrapport Balansrapport Scampiförbundets revisionsrapport för 2014 Proposition om Distriktsmästerskap Budget

Revisionsrapport för år 2014

Revisorns rapport för räkenskapsåret 2014, läggs fram på årsmötet 2015.

Årsmöte tisdag 31 mars 2015

Scampi 5213 Vindil vid Lagnö-Truten. Foto Stefan Pettersson CC (BY-SA)

Hej medlem i Scampiföbundet! Nu är det dags för årsmöte.

Styrelseprotokoll 2015-03-14

Styrelsemöte per telefon för att förbereda årsmöte.

Styrelseprotokoll 2, 2014-03-10

Scampiförbundets styrelse, 10 mars 2014, hemma hos Staffan i Bromma Kyrka.

Styrelseprotokoll 1, 2014-03-10

Scampiförbundets styrelse 10 mars 2014 hemma hos Staffan, Bromma Kyrka

Årsmöte 2014

Årsmötet 2014 hölls lördagen 1 mars på Stockholmsmässan i Älvsjö i samband med mässan ”Allt för sjön”.

Årsmöte 2011

2011-03-12 kl 15:00 – 16:00 Lokal: Båtmässan ”Allt för Sjön” konferenscentret lokal K 22 Av planeringsskäl önskar vi att du anmäler ditt deltagande på årsmötet genom att skicka ett mail till: info@scampiforbundet.se eller tel. 08-7177290 De som betalt sin medlemsavgift inom utsatt tid

Årsmötet 2010

2010-03-13 Protokoll från årsmötet 2010-03-13 (pdf)

Årsmöte 2009

Styrelsemöte 2008-10-14

Styrelseprotokoll 2008-10-14 (pdf)

Styrelsemöte 2008-06-16

Styrelseprotokoll 2008-06-16 (pdf)

Styrelsemöte 2008-03-25

Årsmöte 2008

Styrelsemöte 2007-10-23

Styrelseprotokoll 2007-10-23 (pdf)

Årsmöte 2007

Rapport från årsmötet 2007 (pdf). Årsmötesprotokoll 2007 (pdf) Redovisning 2006 för årsmötet 2007 (pdf)  

Top