Kontakt

info@scampiforbundet.se

Scampiförbundet
c/o Anders Nyberg
Borgargatan 11
298 33 Tollarp

Bankgiro: 5746-6229.

Styrelsen

Nedanstående styrelse valdes 2018-03-31 och har ännu inte konstituerat sig.

Funktion Namn Kontakt
Ordförande Anders Nyberg
andersnyberg62@gmail.com
0703141001
Borgargatan 11
298 33 Tollarp
Ola Gustafsson Norrköping
Patrik Lindkvist Norrtälje
Stefan Pettersson stefan.pettersson@lumano.se
0733-12 55 55
Kaggeholmsvägen 26
178 54 Ekerö

Övriga valda funktionärer

Funktion Namn Telefon Mejl
Revisor Stefan Söderström  070-5858199 stefan.soderstrom@rexel.se
Valberedning Karl-Olov Karlsson 070-645 54 09 karl-olov.karlsson2@comhem.se