Om webbplatsen / bidra med innehåll

Syftet med webbplatsen www.scampiforbundet.se är att stödja stadgarnas formulering om varför Scampiförbundet finns:

 • att stärka identiteten för Scampi,
 • att vara ett forum för erfarenhetsutbyten klubbmedlemmar emellan,
 • att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

För att göra detta omfattar vi inte bara medlemmarna utan övriga som äger eller gillar Scampi. Vi behöver så många entusiaster som hjälps åt. Exempel: Ett låst forum bara för medlemmar skulle inte uppnå den kritiska massan för att vara levande. Självklart är alla scampiägare välkomna som medlemmar i Scampiförbundet men vi vill ha med gastar, familjemedlemmar och f.d. scampiägare i gemenskapen på webbplatsen också. Allt för att göra Scampin känd, omtyckt och högt värderad.

Därför är alla som gillar Scampi välkomna att läsa, skriva och fråga om Scampi på webbplatsen.

Vi vill ge medlemmar i Scampiförbundet något extra. Vi kommer därför att ge medlemmar några extra funktioner på webbplatsen. Vi planerar dessa funktioner:

 • Är du medlem och bloggar om Scampi, segling och båtpyssel? Vi länkar till dina blogginlägg via RRS-flöde.
 • Är du medlem och vill sälja din Scampi (snyft snyft) eller någon pryl till en Scampi? Du får skriva en annons på Scampiförbundets webb. De flesta Scampibåtarna verkar annonseras på Blocket så om du vill kan du länka till annonsen där.

Just nu håller vi på med ett projekt att bygga om webbplatsen. Den gamla har blivit lite för spretig och svår att sköta om. Vi använder webbpubliceringsverktyget WordPress. Allt arbete med den nya webben görs i webbläsaren. Under tiden arbetet pågår kommer gamla webben att finnas på www.scampiforbundet.se och den nya på nya.scampiforbundet.se.

I styrelsen är Stefan Pettersson ansvarig för arbetet med webben.

Regler för Scampiwebben

Sunt förnuft räcker långt. Vi tror inte att det kommer att bli några problem alls. Men för säkerhets skull, här är vad som gäller …

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor, kräver att ägaren till webbplatsen håller fritt från:

 • uppvigling,
 • hets mot folkgrupp,
 • barnpornografibrott,
 • olaga våldsskildring och,
 • intrång i upphovsrätt. Det som lätt händer är att man i all välmening använder någon annans text eller bild utan att ha fått tillåtelse.

Vi kommer att ta bort den sortens inlägg. Vid upprepade regelbrott kommer användaren att stängas av och vi kommer att överväga polisanmälan.

Utöver det lagstiftade …

 • Var hygglig och medmänsklig.
 • Diskutera sakfrågor, angrip inte någon.
 • Håll diskussionen till sådant som har koppling till Scampi, segling, båtliv och sånt. Vi har nog alla en mängd spännande intressen utöver segling och båtar, men diskussioner om dem får bo någon annanstans.
 • Spamma inte, det vill säga skriva samma sak många inlägg.
 • Du äger dina texter och bilder. Vi är tacksamma att du låter oss använda dem. Vi vill få använda dem (licensiera dem) med villkoren CC (BY-NC-SA). Det gäller allt nytt material  om vi inte kommit överens om något annat. Vad är nu det för kryptiskt? Läs mer nedan.

Licensen Creative Commons CC (BY-NC-SA)

Om du skriver en artikel, ritar en bild eller tar ett fotografi äger du det ”verket”. Du har upphovsrätten. Du kan låta andra använda bilden, till exempel kan du låta en tidning publicera ett fotografi. Det är då vanligt att tidningen betalar för ett införande och att de inte får sprida den vidare. En sorts licens. Det där med licenser kan bli väldigt rörigt.

Creative Commons är en uppsättning standardiserade regler för att låta någon annan använda mina verk, som jag har upphovsrätten till. Jag kan styra om andra får använda, sprida, ändra på mina verk, om det får ske kommersiellt eller icke-kommersiellt och att mitt namn som upphovsrättsinnehavare ska nämnas.

Ett av de mest kända verken med Creative Commonslicens är Wikipedia. På svenska Wikipedia och Creative Commons svenska webbsida kan du läsa mer om vad Creative Commons är.

Vi har valt att använda CC (BY-NC-SA) 4.0. Lugn, ingen panik! Lite förenklat betyder det:

 • BY = Upphovsrättsinnehavaren ska nämnas vid namn. ”By” = ”Av”. Helst med en länk till upphovsmannen eller den webbsida där verket först publicerades. Om du publicerar en text eller bild på Scampiwebben så är det självklart att du får en länk till din hemsida, blogg, bildbank, …
 • NC = Verket  får användas fritt av andra om det är icke-kommersiellt. Det betyder att andra får återpublicera texten eller bilden utan att fråga dig om lov (så länge de andra CC-villkoren är uppfyllda). Om någon, till exempel ett företag, vill använda ditt verk kommersiellt, t.ex. som reklam, måste de göra upp det med dig som är upphovsrättsinnehavare. Vi i Scampiförbundet kan förmedla kontakten men vi kan inte göra upp en sådan affär.
 • SA = ”Share alike”, dela på samma sätt. Om någon använder ditt verk, till exempel en författare använder din bild i en artikel så betyder det att hela det nya verket, artikeln, också måste få samma licensregel (CC BY-NC-SA). Det är väl schysst? Om du låter mig använda din bild så låter jag andra använda din text.

Vi har valt den här sortens licensiering för att vara göra det möjligt att sprida texter och bilder av och om Scampi utan att du förlorar pengar på det (om du sålt motsvarande artikel till en tidning).

CC (BY-NC-SA)

Om du  inte kommit överens om Scampiförbundet om något annat kommer alla artiklar, foruminlägg, bilder och fotografier som publiceras efter 10 april 2014 att märkas CC (BY-NC-SA) och ditt namn.

För äldre texter och bilder som finns på webbplatsen kan vi oftast inte spåra tillbaka vad man kommit överens om. Vi utgår då från att upphovsrättsinnehavaren låtit Scampiförbundet en icke-exklusiv rätt att publicera texten, bilden, fotot men inte att sprida det vidare. Om du hittar material som du har bidragit med men som inte har ditt namn, hör av dig så skriver vi dit det.

Artiklar om webbplatsen och arbetet med att förbättra den