Arkiv

Genomföring

Serva ventilerna till självlänsarna

Ritning på ventil till självläns på Scampi.

Scampi utrustades med Blakes seacocks – kombinerad genomföring och ventil till självlänsarna. Ventilerna är av bra kvalitet men de behöver servas och fettas in för att inte fastna i öppet läge. Artikel – serva och fetta in Blakes genomföring/ventil. Practical Boatowner.

Top