Arkiv

Skeppsapotek

Förbandslåda och skeppsapotek ombord

Förslag på förbandslåda ombord.

Före Scampiförbundets årsmöte 2005 höll Christian Geisler ett mycket engagerande föredrag i det viktiga ämnet nautisk sjukvård. Christian Geisler som är läkare, seglare (f d Scampiägare), hjärt-/lungräddningsspecialist och seglingsinstruktör berättade om både banala och livsfarliga olycksfallstillbud som vi kan drabbas av

Top