Arkiv

Tidningsartikel

Sådan bliver en godt baad ordinær

Danska tidningen Baadnyt skrev i februari 1972 en artikel om Scampi under rubriken ”Sådan bliver en godt baad ordinær” (pdf hos Baadbyt).

Top