Årsmöte 2011

2011-03-12 kl 15:00 – 16:00
Lokal: Båtmässan ”Allt för Sjön” konferenscentret lokal K 22

Av planeringsskäl önskar vi att du anmäler ditt deltagande på årsmötet genom att skicka ett mail till: info@scampiforbundet.se eller tel. 08-7177290
De som betalt sin medlemsavgift inom utsatt tid kommer automatiskt att delta i ett medlems-lotteri

Elseminarium

Klockan 11.30 – 13.00
Lokal: Båtmässan ”Allt för Sjön” konferenscentret lokal K 22

Scampiförbundet inbjuder sina medlemmar

Räcker strömmen ombord, är kablarna dåliga, många skarvar eller är landanslutningen en säkerhetsrisk? Då är det kanske dags att uppgradera elsystemet. Passa på att komma till ett intressant föredrag om denna ständigt aktuella fråga

Publicerat i Möteshandlingar
Upphovsrätt: Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens .

Lämna ett svar

Top