Hur man sätter fart på en Scampi – och vinner

Det finns naturligtvis många sätt att öka farten i en Scampi. Personligen är jag övertygad om att de allra flesta skulle bli bra mycket bättre om de bara tränade.

Jämför man med jolleseglare ligger havskappseglarna sjömil efter vad gäller träningsintensitet. Även om de praktiska men givetvis är mycket större för havskappseglaren borde skillnaden ändå inte vara så stor som den är idag. Nu är det bara ett fåtal havskappseglare som överhuvd tränar.

Det räcker alltså inte med att ha en bra båt och bra segel om man inte förmår att utnyttja dem maximalt. För att kunna detta måste man helt enkelt segla mycket.

Med utgångspunkt från vad jag nu sagt skulle jag vilja ge dig följande råd – även om det kanske allra svåraste, nämligen att segla rätt väg.

Seglen

Att tillverka segel är ett hantverk och dessutom är segelduk ett levande material. Det gör att jag anser att man skall köpa segel så att man har tillgång till bra service. Små justeringar kan göra underverk på farten.

Tre dagars segeltrimning och träning i Sandhamn i våras tillsammans med Gransegelkillarna var toppen för mig och min besättning. Som exempel kan jag nämna att min mast visade sig vara mjukare än vi räknat med. Vi måste därför lägga i mer mastkurva för att storseglet skulle bli effektivt när vi krummade masten. En del mindre justeringar i toppen på genua II behövdes också enligt Stefan Winberg, som verkligen har mycket att dela med sig av.

Seglen måste vara maximalt trimbara och inte ha alltför begränsade register sinsemellan. Jag tror t ex att det är viktigt att genua I lätt och hård överlappar varandra relativt mycket.

Du bör också kunna reva genua I hård och genua II. Fördelen med det är att du på ett enkelt sätt kan minska segelytan. Något man har speciell glädje av på bankappseglingar då det kanske tar för lång tid att skifta segel. Reacherhorn i genua I är en finess som fungerat bra på min Scampi.

Men det viktigaste är att du lär dig vad som händer med dina segel när du trimmar och hur du skall ha seglen trimmade i olika vindstyrkor och sjöförhållanden.

Sätt i mörkerband och telltales om du inte redan har det. Pröva därefter olika skotpunkter. Hissa olika hårt och ändra  t.ex. spalten, så ser du hur seglet ändrar form och därmed effekt vid olika åtgärder.

Alltför många båtar har dessutom alltför dålig akterstagssträckare. Det är enormt viktigt att kunna trimma förstag och mastkrum på ett samtidigt enkelt och kontrollerat sätt.

Däckslayout

Däckslayouten är också viktig för att båten skall fungera – Dra ned alla tampar i sittbrunnen så slipper du en massa onödigt spring på däck. Scampi är särskilt känslig för detta, eftersom motorn ligger i fören.

Fallstoppers och minst en helst två vinschar på varje sida om ruffnedgången bör du ha för att lätt och behändigt kunna trimma om seglen.

Alla tampar som ofta blir en enda råttbo i brunnen, kan du lätt få ordning på om du syr påsar med några fack i som du hänger upp på vardera sidan om ruffluckan.

Instrument

Jag har tidigare varit motståndare till en del Vindinstrument, men måste efter sommarens erfarenheter erkänna att rätt utnyttjade kan man ha stor nytta av dem. På kryssen ger loggen i kombination med kryssindikator och telltales bra information om hur jag styr båten. Framför allt nattetid har vi haft Stor glädje av kryssindikatorn.

Men man kan också utnyttja instrumenten rent trimningsmässigt en hel del. Anders Ansars vindriktningskompasser, som du säkert hört tala om, har underlättat räknandet och varit speciellt användbara på bankappseglingarna.

PS Ring Gransegel så kan du köpa deras trimningshandböcker DS

 


Av Magnus Lidholm

Texten är upphittad av Tina Reuterberg och publicerad i facebookgruppen ”Scampiseglarna”.

Tillägg (2015): Gransegel har samlat sina triminingstips i boken ”Granboken”. Upplagan av boken är slut, den kan finnas på antikvariat. Du kan läsa Granboken på Gransegels hemsida eller ladda ned Granboken som pdf-dokument.

trimtips-magnus-l-1

trimtips-magnus-l-2

Etiketter: ,
Publicerat i Tips
Upphovsrätt: © Författaren.

Lämna ett svar

Top