Nya bottenstockar

Saranna är byggd 1980 och kölsvinet är så som det ser ut i originalutförande. Båten har inte varit med om någon kraftigare grundstötning. Orsaken till att projektet startades var att originalutförandets ”bottenstockar” är av en ganska tveksam konstruktion.

Bottenstockar på Scampi.

I praktiken finns bara två bottenstockar, en vid maststöttan och en centralt. Dessa är av obehandlat delvis inplastat järn som inte ens verkar vara galvat.

Sprickor i inplastningen runt den centrala bottenstocken.

Sprickor i inplastningen runt den centrala bottenstocken.

Övriga tvärsgående delar är inga bottenstockar utan bara durkstöd eller stöd för propelleraxelröret. Inplastningarna spricker (även utan grundstötning) och järnet rostar. Någon risk att järnet skall rosta bort finns knappast men det ser trist ut och är hopplöst att hålla rent.

bottenstockar_003

Presenning runt kölen.

En kjol av presenning tejpades runt kölpartiet så att värmning kunde ske även utifrån.

Plastningen gjordes när utetemperaturen var runt noll. Med några kupévärmare, ca 1 – 2 kW ute och lika mycket inne, uppnåddes ca tio grader vilket bedömdes som tillräckligt.

Lösa stöttor avlastar kölen.

Fyra extra stöttor, två i kölens framkant och två i dess bakkant, sattes åt hårt så att kölen avlastades. Helst ska ju en sådan här reparation göras i vattnet när kölen hänger fritt.

bottenstockar_010

Kölbulten längst förut är i originalet helt inplastad. Här börjar den friläggas.

bottenstockar_012

Topcoaten har här huggits bort. Detta är ett ganska tidsödande arbete. Huggning är dock definitivt att rekommendera framför slipning. Det blir rent och det dammar inte.

 

Under ”vingarna” på den centrala bottenstocken hittades något mycket fult – en mutter (samma typ som till kölbultarna) som hade använts som distans mellan ”vingen” och skrovet. Det är lite svårt att se på bilden men den skymtar längst till höger.

bottenstockar_014

De gamla bottenstockarna och den tidigare omtalade muttern.

bottenstockar_016

Här har den främsta bottenstocken börjat ta form. Man skymtar det nya stödet för maststöttan bakom.

 

image018

För att den främsta kölbulten i fortsättningen skall vara åtkomlig gjordes en brunn till den som dränerades med hjälp av ett elektrikerrör. Maststöttans stöd skall stå på det plana området mellan brunnen och bottenstocken.

battenstockar_020

Det nya (rostfria) stödet för maststöttan.

bottenstockar_022

Bottenstock nummer två tar form. Denna skall även fungera som stöd åt propelleraxelröret och lutas därför så att den är vinkelrät mot röret.

image024

Flera bottenstockar byggs upp. Kärnmaterialet är 40 mm divinycell.

image026

De aktre bottenstockarna byggs upp runt befintliga durkstöd. Dessa är förvisso i enkellaminat men ganska kraftiga och går ända ner i kölfickan.

 

image028

De aktre bottenstockarna är klara. All fyllning som finns i originalutförandet fick vara kvar. Bullen i det aktersta facket är överdelen av propelleraxelns stödbock. Den plastades om flera år tidigare och behövde inte göras om.

 

image030

Färdigplastat. Ett flertal lager lades på även mellan bottenstockarna och ner i kölfickan. Det som begränsar hur mycket man kan lägga på i kölfickans botten är kölbultarnas längd.

image033

Här har gelcoat och topcoat kommit på.

 

 

Maststöttans fot och den främsta kölbulten.

Maststöttans fot och den främsta kölbulten.

image036

Propelleraxel och lager på plats.

 

image038

Här kan man även se de nya stora dubbelbrickorna runt kölbultarna.

Ombyggnaden utfördes av Sören Teiler på Teiler Båtplast AB. Han gjorde ett utmärkt jobb och jag rekommenderar honom gärna.

Av Gottfrid Strindlund, g.strindlund@telia.com, 2004-03-22.


Artikeln flyttad från gamla webben 2015-06-24. Artikeln lätt redigerad för att anpassa till ändrad placering av bilderna.

Etiketter: , ,
Publicerat i Tips
Upphovsrätt: © Författaren.

Lämna ett svar

Top