Ombyggnad av sittbrunn på Scampi Mk III

Bortagning av aktre toft genom kapning med vinkelkap vid sargens rundning och en rak linje efter aktre lådskottet tärs över tofterna. Jag vet inte riktigt hur nyare Scampins skott i sittbrunnslådan sitter men i Mark3 är aktre stuvfacket helt separerat, även locken till stuvfacken ser inte ut på samma sätt.

lenetta01

Hjärtstock och självlänsar och övrig inredning tas bortsåatt utrymmet blir helttomt. Topp goat slipas bort till laminatet där ny plastning skall utföras.Hålen till gamla självlänsarna och eventuellt andra hål i skrov och skott kan läggas igen i ett tidigt skede.

lenetta03

Tillverkning av nytt aktre sittbrunns skott lockmed luckor i 10 mm divnicell och 900 grams biaxiell glasfibermatta.Kanterna skottet är fasade och spacklade för att lättarekunna monteras och fäen snygg skarv på gamla skotten även ett extra lager divnycell är satt lodrätt mitt på skottet sidor som förstärkning innan det lamineras med glasfiber på båda.

Locket är välvt efter sargens vinkel för att smälta in på båten.

lenetta04

Skottet laminerades på båda sidor samtidigt medan locket laminerades på en sida åt gången på grund av dess välvda form. Locket är frånbörjan helt och två luckor sågas ut och från såget blir lucklock tänk på att såga med några graders lutning så att det går att kanta både hål och lucka med ca 20 mm hög glasfiberkant. Lägg märke till öronen på locket, dessa är till för att fixera det under montering.

 

Även en botten tillverkades i samma material och höjden utgår från akterspegelns nedre kant och sluttar akter ut för att vara självlänsande. Under denna durk ligger 3 st glasfiber rör 2 st 50 mm för självläns och 1 st 38 mm för länspump.Dessa rör mynnar ut i skrovet under akterspegeln. Ett hål vid överkant på durken genom akterspegeln är själväns för stuvfacket. Självlänsrören plastas fast i akterkant på sittbrunnen efter att nya skottet monterats, Länspumpsröret går in i stick kojen på skottet mot sittbrunnen. Vi har yttre länspumpen monterad under bridgedäck.

lenetta06

En längre hjärtstock och hylsrör är nödvändigt och enklast är nog att såga isär rodret och byta hjärtstock, vi valde att göra ett helt nytt roder med hjärtstock och lagringar. Som hylsa har vi ett aluminiumrör som sitter mellan två rullager.

lenetta10

Vid montering av de nya detaljerna limmas alt först med epoxi blandad med filler därefter slipas alla skarvas innan glasfibermatt läggs på. Först sätts skottet på plats sedan kommer rören till självläns och länspump och därmed hålltagning i skrovet för dessa. Nu är det dags att passa in locket och då kommer öronen till nytta för när väl locket är inpassat får det inte ändra position.

När locket sitter på plats borrar och skruvas det hela i den gamla sargen. Nu kommer turen till att borra upp hålet för hylsröret till hjärtstocken och roder lagren. När alt passar är det dags att limma fast nedre roderlagret i skrovet, detta gjorde vi med epoxi blandad med filler. Nu kan locket tas bort så att durken kan montera, men innan det skall hål tas upp för inspektions lucka och hjärtstock. Durken är inpassad så att den ligger mot skrovet och på självlänsrören. Durken kan nu limmas och lamineras fast och därefter sätts locket och övre lagret tillbaka för att fixera hylsröret som nu limmas fast i under lagret. När det har härdat tas locket bort.

Nu slippas alla nya skarvar så att inga glasfiberstrån sticker ut. Så är det dags att sätta locket på plats för gott. Det limmas först med epoxi blandad med filler där efter laminering med glasfiber. Topplagret för rodret passas in och skruvas på plats. En extra divnicellbalk sätts på högkant från roderlagret och akter ut, denna limmas och beläggs med matta även förstärkningar vid knapar pushpilt och spinnakerblock lamineras fast.

lenetta18

Allt slipas och utvändiga ytor spacklas grundmålas och lackeras med polyuretanfärg, invändiga ytor målas med epoxifärg. Eventuellt måste pushpilten ändras så att fästena passar. Ett tips är att samtidigt bredda den.

De flesta beslag, hjärtstock och rorkult har vi tillverkat själva. Tidsåtgång är helger med start i januari fram till mitten av maj och från april även ett par kvällar i vecken, för till största delen av 3 personer. Vår yrken svetsning elektriker och färgkemist, sedan har vi tillgång till snickare och båtbyggare att rådfråga. Båten låg i ett skjul utan värme så att all laminering och lackering fick anpassas efter temperatur.

 

lenetta22

Material:

  • 10 mm Divnicell 100 gr/cm³
  • Glasfiber Biaxiel matta 900 gr/m² och remsor 200 gr/m²
  • NM 275 laminerings epoxi och filler
  • Topp och bottenlager samt hylsrör från Jefa
  • Hjärtstock och flyn rostfritt stål
  • 25 mm aluminiumrör till rorkult
  • Inspektionslucka
  • 4 st gångjärn och 2 st gasdämpare
  • PUR färg typ International grund och täckfärg
  • High proteckt Epoxi färg

I Båtnytt nr 5 årg 2000 finns en artikel att läsa om fler förbättringar som utförts på båten.


Har ni frågor om ombyggnaden på Lenetta går det bra att maila Thomas Karlsson,  thomas.karlsson@beckers-bic.com

Etiketter: , ,
Publicerat i Tips
Upphovsrätt: © Författaren.

Lämna ett svar

Top