Teak i sittbrunnen

  1. På sittbrunnens ytor fästes kartplast. Med spritpenna ritades sittytorna ut på plasten, med markeringar för rodret (hjärtsocken), vatten intag mm. Kartplasten överflyttades därefter till en masoniteskiva,något större än sittbrunnen i exakt skala reprducerad för vidare arbetet på golvet hemmavid.
  2. Masoniteskivan lades på en tjockare träfiberskiva, som medgav fäste för smärre spik, typ dyckert.
  3. Teakribborna sågades till och slipades efter individuell inpassning på den skalenliga ritningen. Varje sektion hölls på plats med i ytterkant nedslagna små dyckerts. Härigenom kunde hela teakytan monteras på ritningen utan limning.
  4. Innan fästmassan – svart och kletig – ströks ut på plastytorna i sittbrunnen avmarkerades dessa med bred maskeringstejp. Därefter skruvades ribborna fast i fästmassan.
  5. Avslutningsvis nåtades spåren i teaken.


Bilden är från s432 Milagro

 


Einar Nilsson `Pia-Karin´
Kopierad från gamla webbplatsen 2016-11-09

Etiketter:
Publicerat i Tips
Upphovsrätt: © Författaren.

Lämna ett svar

Top