Årsmöte tisdag 31 mars 2015

Hej medlem i Scampiföbundet!

Nu är det dags för årsmöte.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Det blir tisdag 31 mars klockan 19.00.

Årsmötet hålls  i Mira Networks lokaler, Kungsgatan 55, Stockholm (samma hus som konditori Vetekatten). Ring på ’Mira’ på porttelefonen för att bli insläppt. Karta finns längst ned på den här sidan.

Ring Stefan, 0733-12 55 55, om du behöver hjälp att hitta eller komma in.

Scampiförbundet tackar Mira Network för vänligheten att låna ut lokaler till oss. Mira Network utvecklar IT-lösningar.

Vi vet att inte alla kan vara med på plats. Du kommer också att kunna vara med på distans.

Du får gärna, men behöver inte, mejla till info@scampiforbundet.se och anmäla att du planerar att komma till mötet eller vara med på distans, så att vi har en uppfattning om deltagandet.

Delta i årsmötet på distans

Du som vill vara med på mötet men inte finns i Stockholm (eller inte har tid att åka till det fysiska mötet) kan vara med på distans via dator.

Du behöver:

 • Dator med webbläsaren Chrome eller Opera. Båda webbläsarna är kostnadsfria och går att köra på Windows, MacOS, Linux och Android. Avsätt tid att installera och prova webbläsaren innan mötet. Det går tyvärr inte att köra tjänsten från iOS (iPad, iPhone). Tekniskt funkar det med androidmobiler och -plattor men det är så pilligt att komma åt reglage och chatt att vi inte rekommenderar det.
 • Vi rekommenderar att du använder hörlurar/handsfree för att det inte ska bli så mycket kringljud.
 • Webbkamera eller den inbyggda kameran i en bärbar dator.
 • Nätuppkoppling.

Vi använder en kostnadsfri konferenstjänst, Jitsi. Fördelen med den är att den inte kräver något specialprogram som måste installeras, den kan köra i några av de vanligaste webbläsarna och den kräver inte någon jobbig registrering.

Du når konferensen på den här adressen: https://meet.jit.si/Scampi2015. Prova gärna att koppla upp dig i förväg för att bekanta dig med tjänsten. Du kan koppla upp dig när som helst fram till och med årsmötet.

instruktion-arsmote-konferens

Du kommer att se små bilder för alla de som anslutit till mötet. Vi kommer direkt innan mötet att visa en skylt ”Scampiförbundets årsmöte” så att du ser att du kommit rätt (även om vi på det fysiska mötet inte har kamera och mikrofon påslagen).

När du anslutit:

 • Stäng av din mikrofon tills du vill säga något. Annars kommer alla att höra allas hostningar, harklingar och bakgrundsljud (som diskmaskinen).
 • Gå in under inställningar och skriv in ditt förnamn och seglnumret på din Scampi (så att vi kan tilltala varandra).
 • Starta chatten som det går att skriva textmeddelanden i.
  • Skriv ett meddelande, berätta vem du är och hälsa på övriga.
  • Du kan alltid använda chatten för att få uppmärksamhet från oss på det fysiska mötet (om ljud/bild skulle strula).
  • Du kan begära ordet via chatten. Då kommer vi att koppla på konferenshögtalare i mötesrummet.
  • När vi kör omröstningar så röstar du via chatten. Omröstningarna kommer att låta typ: ”Kan vi besluta att godkänna budgeten? Svara ’ja’ i chatten nu. Någon däremot, svara ’emot’ i chatten nu.”
 • Bland de allra första punkterna på mötet är att fastställa röstlängd. Vi kommer då att anteckna vilka som är med på mötet och kolla i matrikeln att de är medlemmar. Om du inte är medlem och vill bli det för att delta i årsmötet, skicka in en medlemsansökan senast tisdag 31 mars klockan 17.00. Du kan också komma en kvart tidigare till det fysiska mötet för att ansöka om medlemsskap.

Motioner och frågor

Du som är medlem får gärna komma med förslag, motioner, till årsmötet. Lättast mejlar du till Scampiförbundets sekreterare, Stefan Pettersson, stefan.pettersson@lumano.se, 0733-12 55 55. Sista datum som vi kan ta emot motioner är en vecka innan mötet, alltså tisdag 24 mars.

Tiden för att skicka in motioner har gått ut. Du kan väcka frågor under punkten ”Övriga frågor av ej beslutande karaktör”. Du får gärna mejla in frågor i förväg till stefan.pettersson@lumano.se.

Hälsningar från styrelsen!

Dagordning vid årsmötet

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två medlemmar att vara protokolljusterare tillika rösträknare
 7. Föredragning av styrelsens årsberättelse
  1. Verksamhetsberättelse (förslaget om vinstdisposition kommer att bordläggas tills revisionsrapporten lästs upp.)
  2. Resultaträkning
  3. Balansräkning
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Propositioner och motioner
  Inga motioner har inkommit.

  1. Proposition från styrelsen att anordna Distriktsmästerskap (DM) 2016.
 11. Beslut om budget och avgifter
  1. Budgetförslag 2015
  2. Medlemsavgift för 2016 skall beslutas. Avgiften för 2015 beslutades till 200 kronor på förra årsmötet. Styrelsens förslag är att medlemsavgiften 2016 är oförändrad, 200 kronor.
 12. Val av ordförande
  Valberedningens förslag:

  • Mathias Lind (omval).
 13. Val av övriga ledamöter
  Valberedningens förslag:

  • Ulf Bodin (ledamot, omval),
  • Staffan Sollerhag (ledamot, omval),
  • Stefan Pettersson (ledamot, omval),
  • Hans Friedman (suppleant, omval).
 14. Val av revisor
  Valberedningens förslag:

  • Stefan Söderström (revisor, omval),
  • Hans Lissell (revisorssuppleant, omval).
 15. Val av valberedning
  Hans Svedman har haft rollen under det gångna året och står till förfogande.
 16. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
 17. Information från styrelsen
  1. Webbplats/hemsida. Hjälp behövs av medlemmar för att flytta över innehåll från gamla till nya hemsidan. Helst några med tidigare erfarenhet av publiceringsverktyget WordPress.
 18. Övriga frågor av ej beslutande karaktär
 19. Årsmötet avslutas

 

För kännedom:

 

Karta, Kungsgatan 55.

Scampi 5213 Vindil vid Lagnö-Truten. Foto Stefan Pettersson CC (BY-SA)

Scampi 5213 Vindil vid Lagnö-Truten. Foto Stefan Pettersson CC (BY-SA)

Publicerat i Möteshandlingar
Upphovsrätt: Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens Scampiförbundet.
0 kommentarer på “Årsmöte tisdag 31 mars 2015
2 Pings/Trackbacks för ”Årsmöte tisdag 31 mars 2015”
 1. Årsmöte 2018 skriver:

  […] Delta i årsmötet på distans […]

 2. Årsmöte 2017 skriver:

  […] Årsmöte tisdag 31 mars 2015 […]

Lämna ett svar

Top