Årsmöte 2017

Hej medlem i Scampiförbundet!

Nu är det dags för årsmöte.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2017

Det blir torsdag 19 januari 2017 klockan 18.30.

Årsmötet hålls i Svenska Kryssarklubbens kansli, Augustendalsvägen 54, Nacka Strand. Karta.

Du som kommer med bil kan parkera på Kryssarklubbens sex gästparkeringsplatser närmast kansliet eller de två platser som finns norr om Vaxholmsbryggan. Övriga platser kostar pengar dygnet runt. Parkeringsvakterna är energiska.

dsc_8682-nef

Vi håller till på övervåningen och måste hålla entrédörren låst, se till att komma i tid. Om du inte gör det, ring på entréklockan.

Vi vet att inte alla kan vara med på plats. Du kommer också att kunna vara med på distans. Kolla längst ned på den här sidan hur du gör.

Du får gärna, men behöver inte, mejla till info@scampiforbundet.se och anmäla att du planerar att komma till mötet eller vara med på distans, så att vi har en uppfattning om deltagandet.

Bli medlem

För att ha rösträtt på årsmötet behöver du ha betalat 2017 års medlemsavgift.

Du som vill bli medlem i Scampiförbundet kan fylla i medlemsansökan och betala medlemsavgift.

Du som redan är medlem kommer snart att få avisering om medlemsavgift. Om du vill förekomma så betalar du in 200 kronor till Bankgiro 5746-6229. Ange namn, adress och segelnummer i betalningen.

Motioner och frågor

Du som är medlem får gärna komma med förslag, motioner, till årsmötet. Lättast mejlar du till Scampiförbundets sekreterare, Stefan Pettersson, stefan.pettersson@lumano.se, 0733-12 55 55. Sista datum som vi kan ta emot motioner är en vecka innan mötet, alltså 12 januari. Du kan väcka frågor under punkten ”Övriga frågor av ej beslutande karaktär”. Du får gärna mejla in frågor i förväg.

Hälsningar från styrelsen!

Dagordning vid årsmötet

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
  ”… före mars månads utgång … skriftligt eller via e-post senast två veckor före …”
  Kallelse via mejl skickades 2 januari. För de medlemmar där vi saknade mejladress eller där vi direkt fick svar att mejladressen inte fungerade skickade vi kallelse via papperspost samma dag. 
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av ordförande (förslag: Stefan Pettersson) och sekreterare för mötet
 6. Val av två medlemmar att vara protokolljusterare tillika rösträknare
 7. Föredragning av styrelsens årsberättelse 2015
  1. Verksamhetsberättelse 2015 (Stefan)
  2. Balansräkning 2015-12-31 ver. 2 (Ulf)
  3. Resultaträkning 2015-12-31 ver 2 (Ulf)
 8. Föredragning av revisionsberättelse 2015 (Stefan S, revisor)
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2015
 10. Föredragning av styrelsens årsberättelse 2016
  1. Verksamhetsberättelse 2016 (förslaget om vinstdisposition kommer att bordläggas tills revisionsrapporten lästs upp.) (Stefan P)
  2. Balansräkning 2016-12-31 (Ulf)
  3. Resultaträkning 2016-12-31 (Ulf)
 11. Föredragning av revisionsberättelse 2016 (Stefan S, revisor)
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2016
 13. Propositioner och motioner
  1. Proposition: Rabatt på medlemsavgift för nya ägare till Scampi 2017. (Stefan P)
   Många scampibåtar byter ägare, vi har ett generationsskifte. Styrelsen vill driva en kampanj för att locka nya medlemmar bland dessa ägare och föreslår därför att dessa ges 100% rabatt på medlemsavgiften. Proposition från styrelsen.
  2. Proposition: Medlemsavgift 2016 till godo. (Stefan P)
   Under 2016 hade föreningen ingen aktiv verksamhet. Styrelsen önskar därför att de medlemmar som betalade in medlemsavgift då har den till godo för år 2017 eller 2018. Proposition från styrelsen.
  3. Kolla intresset att slå ihop förbunden t ex Accent, Scampi, Norlin34 med flera.
   Motion från Christer Blom.
 14. Beslut om budget och avgifter
  – Förslag: Oförändrad medlemsavgift 200 kronor.
  Budgetförslag 2017.
 15. Val av ordförande
  – Valberedningens förslag: ……………………………….
 16. Val av övriga ledamöter
  – Valberedningens förslag, tre till sju ledamöter.
 17. Val av revisor
  – Valberedningens förslag: …
 18. Val av valberedning
 19. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
  – Upphäva årsmötesbeslut 2015 att arrangera Riksmästerskap (Stefan P)
  På årsmötet fattades beslut om att arrangera riksmästerskap i Scampi-klassen. Styrelsen bedömer att det finns andra aktiviteter som är viktigare för att vitalisera Scampiförbundet och vill därför upphäva beslutet.
 20. Information från styrelsen
 21. Övriga frågor av ej beslutande karaktär
 22. Årsmötet avslutas

(Föredragande inom parantes)


Referensmaterial

Delta i årsmötet på distans

Du som vill vara med på mötet men inte finns i Stockholm (eller inte har tid att åka till det fysiska mötet) kan vara med på distans via dator.

 • Använd dator eller platta med kamera. Mobilskärmen kan vara lite svår att knappa på. Använd helst headset/lurar. Om någon av oss har skramligt ljud får vi det alla.
 • Om du använder iOS, iPhone eller iPad så fungerar inte standardwebbläsaren Safari. Vi rekommenderar webbläsaren Bowser som finns i AppStore.
 • Sitt gärna så att du har lite belysning i ansiktet så att vi ser varandra
 • Gå till: https://meet.jit.si/Scampi2017. Ingen inloggning behövs. Du kan ansluta i förväg för att se så att det funkar. Du kommer antagligen att få en fråga om kamera och mikrofon får användas.
 • Jag kommer att starta upp en dator med kamera så att du ser att du kommer fram.
 • När du inte pratar: Stäng av (mute) din mikrofon. Det kan bli lite störigt om man hör allas harklingar och prassel. Det gör du bland knapparna i överkant på skärmfönstret.screenshot-2017-01-18-at-14-39-00
 • Om du vill få ordet är det enklast om du skriver ett kort  chattmeddelande eller ”räcker upp handen” med någon av knapparna till vänster. Skriv gärna in ditt namn via ikonen med ett ansikte längst uppe till vänster.screenshot-2017-01-18-at-14-42-48

 

 

Fotokredd: Jonund  [CC BY-SA 3.0]

Publicerat i Möteshandlingar
Upphovsrätt: Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens Scampiförbundet.

Lämna ett svar

Top