Farymann 12 hkr – den beprövade båtdieseln

När jag hade köpt min Älvdalen-Scampi kom jag för första gången i kontakt med den encylindriska dieselmotorn Farymann 12 hkr. Eftersom denna kvalitetsmotor har ringaktats av en hel del båtjournalister, besiktningsmän och båtklubbars förståsigpåare vill jag härmed sprida lite information om denna motortyp. Det har dessutom visat sig att en del Farymann-ägare inte ens vet att det finns både delar och service att tillgå i Sverige, denna information behövs verkligen.

Allmänt

Farymann-dieseln 12 hkr tillverkades i dåvarande Västtyskland. Fabriken finns fortfarande kvar och tillverkar än i dag smådieslar av hög kvalitet för olika ändamål. Fabriken har en egen hemsida: http://farymann.com/

De flesta till Sverige importerade Farymann-motorerna såldes under 1970-talet och monterades i vissa modeller av bl.a. Scampi, Shipman 28 och Compis. Jag har även sett motorbåtar med denna motor.

Farymann 12 hkr är baserad på en beprövad stationär motor. Vevhuset är i aluminium, cylindern i stål och motortoppen i gjutjärn. Vevaxeln är lagrad i rullager. Motorn har ingen oljepump och därmed inte heller något oljefilter. Den smörjs istället genom stänksmörjning. En speciell konstruktion är att cylindern kyls genom att vattnet passerar runt denna i en rund kylmantel av plast eller mässing. Kylmanteln sitter som en huva runt cylindern och tätas av två stora o-ringar. Med andra ord finns det inte något egentligt motorblock. Blir motorn överhettad kan dessa o-ringar skadas och vattnet läcker då ut från den liggande cylinderns undersida. Då jag själv överhettade min motor p.g.a. trasig impeller, hände just detta. Däremot höll topplockspackningen som består av en flat ring i koppar.

Service och reservdelar

Under den tid jag haft Farymann har det alltid funnits tillgång till reservdelar och service i Sverige. Vänd dig till Torulf Dieselservice, Box 840, 120 03 ÅRSTA. Tel: 08-91 72 96, för service och/eller beställning av delar. Om du reparerar själv kan du säkert svar en hel del frågor där.

Din egen årliga service på Farymann, förutom vinterkonserveringen, är byte av motorolja, kontroll av/eller eventuellt byte av hydraulolja (visar hydrauloljan tecken att innehålla vatten måste den omedelbart bytas). Eventuellt byte av hydraulfilter. Byte/rengöring av bränslefilter.

Rostskador Farymann

Som du kanske vet är rostskador ett problem småbåtsdieslar som har eller har haft sjövattenkylning. Detta problem är dock, enligt min mening, överdrivet. Förmodligen p.g.a. att tillverkarna vill sälja nya motorer och att dessa tillverkare har fått båtjournalisterna sin sida – medvetet eller omedvetet vill jag låta vara osagt.

Min motor hade gått nästan 16 år på Västkusten och ett antal år i Vättern hela tiden med sjövatttenkylning, när jag demonterade motorn efter ovan nämnda överhettning. Då fann jag att motortoppen hade klarat sig hyfsat från rost. Däremot var det sådan gravrost på cylinderns yttersida (den som omsluts av kylmanteln) att jag fann det för gott att byta cylindern, trots att själva cylinderloppet var utmärkt. Sammanfattningsvis verkar det som de flesta Farymann 12 hkr har klarat sig bra vad gäller rost. Finns det rost kan det innebära att motortoppen och/eller cylindern måste bytas.

Hydrauldriftsystemet

De båtmotorer av Farymann-typ som jag har sett har varit utrustade med hydrauldrift. Det fungerar på följande sätt: På motorns gavel sitter en hydraulpump. Hydrauloljan går sedan från hydraulpumpen, under högt tryck, via hydraulslangar, till en hydraulmotor i kölsvinet. Hydraulmotorn driver i sin tur propelleraxeln. Trots att detta system är nästan outslitligt och att vissa delar finns hos närmaste firma som sysslar med hydraulik och entreprenadmaskiner, var det kanske just hydrauldriften som gav Farymann ett visst negativt rykte. Båtägare var inte vana vid hydraulteknik och rykten om ”katastrofer” p.g.a. brustna hydraulslangar var i omlopp. Jag har faktiskt träffat en Farymann-ägare som råkat ut för just detta. Det som hände honom var att det kom ut en hel del hydraulolja i båten samt att propellern slutade rotera. Bortfall av motordrift är ju inte en katastrof på en segelbåt, även om det kan ställa till en hel del olägenhet. Efter byte av hydraulslang kunde denne seglare lugnt köra vidare med sin Farymann. En annan nackdel med systemet som ofta har framhållits är en viss energiförlust. Denna förlust antas vara betydligt större än den som sker genom ett backslag. Fördelarna med hydrauldriften är slitstyrka, driftssäkerhet och att man inte behöver rikta in motorn förhållande till propelleraxeln. Du kan också flytta på motorn eftersom denna inte är direkt kopplad  till propelleraxeln, vilket faktiskt en tidigare ägare har gjort i min Scampi årsmodell 1973.

Reparationer av Farymann-dieseln

Även om Farymann är av en synnerligen enkel konstruktion med få delar, bör du ta hjälp av någon mer erfaren, om du saknar vana av motorrenoveringar. De vanligaste åtgärderna är följande: Byte av kolvringar. Slipning av ventiler i motortopp. Kontroll/justering av insprutare (spridare) på särskild verkstad.

Om din motor har undgått rostskador och har normal gång kan du säkert köra lugnt vidare eftersom slitaget på en segelbåtsmotor är minimalt.


Den här artikeln är en avskrift från en utskriven webbsida med oklar härkomst. Vi vet inte vem som skrivit artikeln. Vet du? Skriv en kommentar.

Artikeln är avskriven 2014-08-29. Torulf Nyström som svarade för agenturen som importerade motorn har avvecklar sin verkstad men har fortfarande ett reservdelslager. Han har också fört journal över de motorer som han kommit kontakt med. Torulf nås på telefon 08-650 37 15.

 

Etiketter: , ,
Publicerat i Tips
Upphovsrätt: © Författaren.

Lämna ett svar

Top