Magnus Forslund till minne

Magnus Forslund avled den 23 juli i år (2010), 72 år gammal. Magnus seglade Scampin Boj-Boj i 30 år och innan dess hade han även framgångsrikt seglat andra båtar. Magnus seglade totalt 42 Gotland Runt varav 27 med Boj-Boj och han lyckades vinna 9 av dessa. I år förhindrade sjukdomen hans deltagande varför sönerna Beje och Peter med barnbarnen Anna och Axel fick segla Boj-Boj och tävla mot brodern Håkan m.fl som seglade Scampin Ulrika.

Magnus Forslund, Runmarö. Legandarisk Scampi-kappseglare.

Magnus har alltid hållit Scampifanan högt och engagerat sig mycket i kappsegling. Under Scampins storhetstid på 70- och 80-talet deltog han alltid i de välbesökta träffarna vi hade under seglingssäsongen. Han seglade också de flesta Scampicuperna och vann förstås även många av dessa. Boj-Boj seglade han oftast tillsammans med sina 3 söner och på senare år deltog även barnbarnen. För närvarande seglar man 3 Scampi i familjen Forslund, Boj-Boj. Ulrika och Sorella. Magnus lämnar ett stort tomrum efter sig och vi gläds mycket över att sönerna Håkan, Beje och Peter för hans traditioner vidare.

Scampiförbundets Styrelse
genom
Hans Svedman

Publicerat i Scampiseglare
Upphovsrätt: Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens .

Lämna ett svar

Top