Motorkonservering (Yanmar)

Detta är råd och dåd från Sjöbergs Marin & Motor för hur du skall sköta det årliga underhållet på din YANMAR. Följ detta och du har gjort vad du kan för en problemfri motorgång och en lång livslängd på din YANMAR.

Konservering

 • Gör all service på hösten så är det lättare att ha kontroll på motorn. Oljebyte motor och backslag/drev. Byt bränslefilter och kör motorn med en fetare bränsleblandning. Skydda motorns kylsystem med en glykolblandning. Upptäcker man något större fel så finns det mera tid att få felet åtgärdat. Det är alltid några servicepunkter som återkommer utöver den vanliga vinterservicen, som t.ex. ventiljustering kontroll av insprutare osv.
 • Kontrollera alltid med motorns handbok om körtid för olika serviceintervaller och servicepunkter (varierar med olika motorer och modeller). Vid osäkerhet kontakta fackmannen på din motor.
 • Enklast är att göra konserveringen i två steg om motorn ska köras fram till upptagningen. En del i sjön och resten i land. För att skydda insprutningssystemet, kör motorn med en fetare bränsleblandning.
 • Börja med att byta bränslefilter, här kan man som regel utläsa status på bränsletankens innehåll. Finns här mycket föroreningar eller vatten bör bränsletanken demonteras och göras ren.
 • Koppla in en separat dunk med en fetare bränsleblandning (3 -5 % utbordarolja (tvåtaktsolja) blandat med dieselbränsle). OBS för motorer med bränsle i retur från insprutningspump måste returen dras tillbaka till dunken vid bränslefiltret. (kontrollera vad som gäller för din motor)
 • Starta upp motorn och varmkör (lägg i backväxel med förhöjt tomgångsvarv) eller kör en sväng på minst 20 min så att den fetare bränsleblandningen har gått igenom insprutningspump och insprutare.
 • Byt olja i motor och backslag (drev: byt olja på land), fyll på ny olja i motor och backslag (kontrollera med handboken för rätt typ och viskositet på oljan), fyll på till ¾ av markeringen på stickan, starta motorn och kontrollera att inget oljeläckage har uppstått, stoppa motorn och kontrollera oljenivå och efterfyll vid behov.
 • För att skydda motorns kylsystem rekommenderas att fylla på en 50% glykolblandning (färskvattenkylda motorer värmeväxlaren).
 • Tappa av kylsystemet (sjövattendelen) genom att öppna dom dräneringskranar som finns (se handboken) kontrollera så att kranen inte är igensatt, rensa med en bit järntråd. Stäng kranen efter avtappning.
 • Skruva av locket till vattenpumpen och tag ut impellern. Om vattenpumpen är remdriven kontrollera pumpens lager genom att snurra på remskivan och lyssna efter missljud. Montera tillbaka locket.
 • Töm vattenlås och avgasledning genom att starta motorn och låta den gå 5-10 sekunder.
 • Byt anod i sjövattendelen där sådan förekommer.
 • Kontrollera vakuumventil och byt membran.
 • Lossa slangen från bottenintaget och böj upp slangen ovanför högsta punkten i motorns kylsystem och fixera den där (använd en tillfällig slang om orginalet är för kort).
 • Sätt i en tratt och fyll på glykolblandningen långsamt tills det börjar rinna i vattenlåset (vid osäkerhet lossa kylvattenslangen vid avgaskröken).
 • Kylsystemet är ny fyllt och glykolblandningen ska vara kvar i kylsystemet.
 • Ställ reglaget på fullgas och drag runt motorn ett antal varv så att bränsle kommer in i cylindern. På encylindrig motor ställ kolven i övre dödläge.
 • Motorer med insugningsfilter, tag ut filterinsatsen och tvätta med diskmedel och varmt vatten. Sätt tillbaka filtret när det torkat.
 • Anslut båtens bränsletank till motorn, öppna bränslekranen och lufta bränslesystemet. För att slippa kondens i tanken, se till att den är fylld.
 • Kontrollera att motorns gummielement är hela och att dom sitter fast i motor och bädd. Kontrollera innerlagrets kondition, fyll på olja vid behov, kontrollera även stödlagerbock, hylsrör, aktre lager, propeller och klämkoppling beträffande skador, slitage och fastsättning.
 • Byt zinkanod på propelleraxeln (på segeldrev finns två zinkanoder se handbok).
 • Spraya lite CRC556 eller liknande på elanslutningar, startlås och reglagedetaljer. Kontrollera slangar, anslutningar. Elkablar, reglage, reglagekablar med tanke på funktion, fastsättning, slitage och läckage.
 • Kontrollera batteriernas kondition, ladda och fyll på vatten. Förvarar batterierna kallt, gärna i båten. Kom ihåg att ladda batterierna ett antal gånger under vintern. Följ noga batteritillverkarens instruktioner för maximal livslängd på batterierna.

Din motor är nu konserverad.

Kylsystemet är fyllt med 50% glykolblandning, för färskvattenkylda motorer – sjövattensystemet.

Insprutningssystemet är skyddat av den fetare bränsleblandningen.

Avkonservering

 • Tappa av kylsystemet genom att lägga ner slangen från vattenpumpen i ett kärl och låt glykolblandningen rinna ut, anslut sedan slangen till bottenintaget.
 • Kontrollera oljenivå i motor, backslag eller drev!
 • Motorn kan nu startas men får ej köras längre än c:a 1 minut utan kylvatten.
 • Montera impellern i vattenpumpen, byt packningen om den ser skadad ut. OBS vid byte av packning glöm inte att avlägsna den gamla, använd gärna lite fett på den nya packningen. Vid remdriven pump justera remspänningen på vattenpumpen.

Efter sjösättning

 • Starta motorn och varmkör ca 20 minuter kontrollera under tiden slangar och anslutningar för att upptäcka om läckage har uppstått.
 • Kontrollera reglagets funktion genom att växla fram och back några gånger
 • Stanna motorn och kontrollera oljenivå i motor, backslag eller drev.
 • Kontrollera så att luft inte kommit in i bränslesystemet, lufta finfiltret.

Ordinarie drift

 • Vid ordinarie drift blanda i 0,1 – 0,2 % utbordarolja i bränslet. Det förbättrar de smörjande egenskaperna hos bränslet och förlänger livslängden på pumpelement och spridare.

Dokumentet flyttat från Scampiförbundets tidigare webbplats 2019-04-29. Författare okänd, vet du vem som skrev? Birgitta Lisell nämns i originaldokumentets egenskaper.

Sjöbergs Marin & Motor är numera avvecklat.

Etiketter: ,
Publicerat i Tips
Upphovsrätt: © Författaren.

Lämna ett svar

Top