Utveckla Scampiförbundet!

Ärade medlemmar och intressenter – hjälp oss utveckla ”nya Scampiförbundet”!

Styrelsen förutsätter att Scampi ska fortsätta ge glädje och seglingsupplevelser under minst 40 år till!

För närvarande arbetar vi med en nulägesanalys – med reflektion och dialog runt frågor som:

 • Varför kommer nästan ingen till aktiviteterna?
 • Varför fanns nästan inget intresse för en egen regatta?
 • Varför har enbart 35 medlemmar betalat medlemsavgift under 2008?
 • Hur har tiderna förändrats sedan förbundet bildades?
 • Hur har Scampiseglarnas behov förändrats sedan förbundet bildades?
 • Vilket värde förväntas vi skapa tillsammans med våra medlemmar?
 • Gör Scampiförbundet någon skillnad?
 • Vem skulle sakna Scampiförbundet om det inte fanns?
 • Har intresset för Scampiförbundet svalnat?
 • Skall matrikeln innehålla enbart medlemmar som betalat medlemsavgiften?
 • Är hemsidan med info, tips, forum och matrikel det enda som har värde för medlemmarna?

Styrelsen har beslutat bereda ärendet ”Kursändring” till nästa årsmöte, våra tankar begrundas i protokoll från styrelsemötet den 14 oktober 2008, se under Möteshandlingar.

Vi vill lyssna till våra medlemmar och intressenter innan vi fortsätter bereda ärendet och ber er ge oss konstruktiva förslag och reaktioner på detta brev och våra reflektioner.

Ring eller e-posta någon av oss i styrelsen, våra telefonnummer och e-postadresser hittar ni på hemsidan.

Med vänlig seglarhälsning
Scampiförbundet

Øistein Nordengen
Ordförande

Publicerat i Föreningen
Upphovsrätt: Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens .

Lämna ett svar

Top