Årsmöte 2014

Årsmötet 2014 hölls lördagen 1 mars på Stockholmsmässan i Älvsjö i samband med mässan ”Allt för sjön”.

 

Inför årsmötet hade styrelsen under flera år efterlyst medlemmar som vill engagera sig i föreningen.

Kandidater till styrelseposter sökes!

Känner du dig manad eller har förslag på lämpliga kandidater är du välkommen att höra av dig till styrelsen , för mailadresser, se hemsidan/styrelse.

Vill du prata med någon hittar du även telefonnummer där.

Syftet med förbundet är huvudsakligen att stärka identiteten för båttypen Scampi och att vara ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskap mellan medlemmar.

Studiebesök av typ segelmakeri, plastlagning eller motorservice har skapat ett begränsat intresse.

Kanske bör förbundets verksamhet koncentreras runt hemsidan, som rönt större intresse, speciellt Forumet. Det har uttryckts intresse för en Facebookgrupp, detta kanske kan vara en ny verksamhet för att utbyta erfarenheter.

Fältet är fritt att hitta på verksamheter som medlemmarna är intresserade av.

Eftersom våra båtar är billiga i inköp, erbjuder en hög seglingskvalitet i kombination med bekvämt boende sker nu i viss mån ett generationsbyte. Kanske nya i ”Scampifamiljen” vill vara med och påverka.

Förbundet har ett hyggligt kapital, så utrymme finns för en del investeringar.

Vi behöver ersätta posterna som ordförande, sekreterare, kassör och matrikelansvarig.

När inte det lyckades föreslog styrelsen att förbundet skulle avvecklas:

Brevet lockade fram kandidater till en ny styrelse. Förslaget att avveckla förbundet drogs tillbaka.

Publicerat i Möteshandlingar
Upphovsrätt: Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens Scampiförbundet.

Lämna ett svar

Top