Startrelä och startspärrelä

Motorns placering i fören medför långa ledningar mellan motor och instrumentpanel. Startmotorns solenoid drar vid start ca 20 A (8-12 hk) och 30 A (18 hk). Eftersom ledningslängden är runt 18 m blir det ett betydande spänningsfall till startmotorns solenoid.

För att få full batterispänning till solenoiden har jag monterat ett startrelä, då behöver endast reläets manöverspänning springa fram och tillbaka. Det finns också exempel på att startnyckeln kan bli kvar i startläge, detta kan åtgärdas med ett spärrrelä som bryter manöverspänningen till startreläet när generatorn börjar ladda.

Startreläet finns att köpa hos Kjell & Company, jag rekommenderar att ni köper det som klarar 70 A nr 36-113. Stiften på anslutningarna 30 och 87 är bredare än normala flatstift, anslut med ringkabelsko med diameter 5 mm som skruvas fast med skruv, mutter och fjäderbricka. Tyvärr har K&C fått en leverans där blecket för fastskruvning av reläet saknas. Saknas det kan ni göra ett bleck av 1 mm aluplåt. Spärreläet skall vara växlande nr 36-108. Startreläet kan också vara modell skiljerelä, men inte Skyllermarks (onödiga kablar), finns i båtaffärer. Om mindre säkerhetsmarginal accepteras kan ni köpa reläer som klarar 30-40A på Biltema.

Att ha ett startrelä öppnar möjligheter för andra funktioner, jag har en kulventil för kylvattnet, när ventilen är öppen trycker handtaget in fjäderblecket i en mikrobrytare och startreläet kan aktiveras. Det är trångt och ganska pilligt att få det att fungera, ev behövs ett hjälphandtag. Mikrobrytaren finns också på K&C, Elfa har ett otal olika modeller.

Startrelä och startspärrelä. Klicka för större bild.

Schemat ser nog mer krångligt än det är, jag har markerat nya ledningar med ett tjockt streck. Jag har ingen kunskap om färger på ledningar mm hos andra motorer än Yanmar, men principen är det samma.


Av: Gunnar Kvarnefalk,
Scampi Bitti 690

Om ni har frågor ring 08 58173766 eller e-post till gunnar.kvarnefalk@telia.com. Gunnar Scampi Bitti 690

Etiketter: ,
Publicerat i Tips
Upphovsrätt: Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens .

Lämna ett svar

Top