Styrelseprotokoll 2, 2014-03-10

Scampiförbundets styrelse, 10 mars 2014, hemma hos Staffan i Bromma Kyrka.

Närvarande:

  • Mathias Lind, styrelseordförande
  • Ulf Bodin, på video från Luleå, kassör
  • Stefan Pettersson, sekreterare
  • Staffan Sollerhag, seglingsansvarig

Frånvarande:

  • Hans Friedman, styrelsesuppleant

§5 Bokföring

Ulf kontaktar förre kassören Hans Lissell för att få en överlämning av bokföring och ekonomirutiner.

§6 Medlemsavisering

Vi skickar ut två olika brev: Ett till befintliga medlemmar, ett till tidigare medlemmar som vi vill locka tillbaka.

Ulf ansvarar för medlemsaviseringen.

Stefan skriver förslag på breven och cirkulerar inom styrelsen.

Mathias gör brevutskick (med vimpel) till alla nya medlemmar.

Mathias utreder om vi ska ha medlemskort.

Vi planerar att göra en rekryteringskampanj för att med hjälp av befintliga medlemmar värva nya. Vi diskuterade olika upplägg med värvningspremie men tog inga beslut.

Budskapet i breven ska vara att vi, förbundet, vill ha scampiägarna som medlemmar. Att vårt arbete är att hålla Scampi högt värderade, populära. Att vi behöver ha kontakt med ägarna, känna till båtarna. Att vi tillsammans är en gemenskap, som förvaltar kunskap och erfarenheter om båtarna. Att vi tillsammans ska värva fler medlemmar och tillsammans jobba för att behålla penningvärdet på våra båtar. Att det finns ett värde för Scampiägare att det finns ett förbund.

§7 Webbplats

Befintliga webbplatsen har denegererat och är svår att använda både för besökare och ägare. Stefan var involverad i ett initiativ 2011 att modernisera webbplatsen. Initiativet rann ut i sanden. En stor del av tankarna är fortfarande relevanta. Både webbplatsen och forumet innehåller mycket innehåll med mycket samlad erfarenhet.

Stefan visade ett första utkast till ny webbplats på http://nya.scampiforbundet.se. Webben är byggd i verktyget WordPress. Ett mycket vanligt webbpubliceringsverktyg. Alla uppdateringar görs via webbläsare. Vi kommer inte att ha en webbmaster som sköter publicering åt andra.

Just nu finns bara fragment av innehåll som flyttats över för att jobba fram en bra struktur.

Den befintliga webben innehåller minst 160 sidor att ta ställning till i en överflytt. Det är mycket jobb. Stefans förslag är att vi frågar medlemmar om de vill hjälpa till med granskning och flytt av innehåll. Båda webbplatserna får leva parallellt tills den nya är färdig.

Samma sak gäller med forumet. Det har stora begränsningar. Tekniken behöver bytas ut och innehållet flyttas över.

Stefan ansvarar för webbarbetet.

Vi diskuterade att lägga delar av webbplatsen bakom lösenord för att använda detta som argument för att bli medlem. Det gör det svårt för medlemmar. Ickemedlemmar kommer inte att förstå vad de saknar. Sökmotorer som står för en stor del av trafiken kommer inte att kunna presentera innehållet. Vi behöver all trafik vi kan få för att hålla webbplatsen besökt och alla frågor/svar i forumet. Vi behöver också icke-medlemmar för att hålla en kritisk massa av diskussion i forumet.

Vi beslutade att inte lägga lösenord för att komma åt information.

Stefan tar fram förslag på hur medlemmar kan få ett större värde av webbplatsen än icke-medlemmar.

Stefan förser styrelsen med inloggningsuppgifter och handledning hur man jobbar med WordPress.

Vi uppmuntrar medlemmar och scampiägare att använda facebookgruppen Scampiseglare för sociala kontakter, dela bilder. I facebookgrupper är det svårt att hitta tillbaka till gamla intressanta diskussioner och det är så gott som omöjligt att organisera värdefullt vetande. Vi jobbar för att webbplatsen ska användas för teknik, fakta, erfarenhet, berättelser.

§8 Kappsegling

Vi diskuterade kappseglingens roll för att hålla Scampibåtarna kända och attrakiva.

Staffan tror inte på kappsegling i Scampiklass. Det är för länge sedan båten kappseglades i tillräcklig omfattning för SM-status, 15 startande båtar krävs. Men vi var överens om att det skulle vara häftigt och ge synlighet.

Vi bör inspirera till sociala typer av seglingar och träffar. T.ex. eskadersegling, seglingar till gemensamt mål.

Vi beslutade att aktivt inspirera scampiägare att klubbsegla.

Scampiförbundet skall uppmuntra medlemmar att börja klubbsegla. Vi ska entusiasmera. Ge råd, tips och trix. Arrangerandet av kappseglingarna ligger på de lokala klubbarna.

  • Staffan ska ha frågespalt på webbplatsen för kappseglingsintresserade nybörjare.
  • Vi arrangerar en träff med tips och tricks för att börja kappsegla. För folk på plats i stockholmstrakten. Sända så att folk i landet kan följa.
  • Bjuda med folk (som är spekulant på båten  eller är nybörjare) att provsegla.

Ansvarig för kappseglingsfrämjande: Staffan.

Staffan kollar om det finns SRS-singlehandedmätbrev för Scampi. Ulf vill veta.

§9 Medlemsförmåner

Mathias stämmer av med gamla styrelsen vilka rabatter vi har hos olika leverantörer, om de gäller i år, om folk från gamla styrelsen kan fortsätta med arbetet, hålla kontakt med leverantörerna.

Vi har rabatt på Svenska Sjös försäkringar.

Stefan placerar Svenska Sjös annons på webbplatsen och kontaktar Svenska Sjö om betalning. Enligt förra styrelsen finns en deal om att få 1000 kr för detta.

§10 Medlemsaktiviteter

Vi kör två “tävlingar”/utmärkelser.

  • Vi instiftar en cup där medlemmar kan rapportera in sina kappseglingar. Vi summerar en ranking. Ansvarig: Staffan.
  • Årets scampiseglare – har gjort något bra. Styrelsen utser. Fria kriterier. Alla medlemmar kan nominera. Ansvarig: Mathias.

Vi delar ut pris någon gång mellan seglingssäsongens slut och årsmötet.

§11 Samarbete med andra förbund

Mathias kontaktar Gordon från förra styrelsen för att få kontakt med Accentförbundet för att fortsätta samarbeten.

Stefan har pratat med Niklas Krantz som startat Kustkanalen. Om vi, kanske tillsammans med andra förbund, arrangerar föreläsning eller annat av allmänintresse så kan Niklas livesända det.

 

Vid protokollet

Stefan Pettersson

Ordförande

Mathias Lind

 

Publicerat i Möteshandlingar
Upphovsrätt: Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens .

Lämna ett svar

Top