Styrelseprotokoll 1, 2014-03-10

Scampiförbundets styrelse 10 mars 2014 hemma hos Staffan, Bromma Kyrka

Närvarande:

  • Mathias Lind, styrelseordförande
  • Staffan Sollerhag, styrelseledamot
  • Stefan Pettersson, styrelseledamot
  • Ulf Bodin, på video från Luleå, styrelseledamot

Frånvarande:

  • Hans Friedman, styrelsesuppleant

§1 Mathias hälsade alla välkomna.

§2 Styrelsen konstituerade sig.

Till sekreterare utsågs Stefan Pettersson.

Till kassör utsågs Ulf Bodin.

Till seglingsansvarig utsågs Staffan Sollerhag.

Hans Friedman är styrelsesuppleant. Han kan inte vara med och hälsar via Staffan. Är intresserad av att vara allmänt bollplank utan särskilt utpekat ansvar.

§3 Firmatecknare

Styrelseordförande Mathias Lind och kassör Ulf Bodin tecknar var och en för sig föreningens firma.

§4 Mötet avslutades

 

Vid protokollet
Stefan Pettersson

Ordförande
Mathias Lind

Justeras
Staffan Sollerhag
Ulf Bodin

Detta är en kopia av protokollet.

Etiketter:
Publicerat i Möteshandlingar
Upphovsrätt: Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens Scampiförbundet.

Lämna ett svar

Top